Skip to main content

Kwalificaties

Advies

Op basis van onderzoeksresultaten, analyse, kostenramingen en evaluatie wordt beargumenteerd advies gegeven voor mogelijke vervolgstappen.

Communicatie

Met opdrachtgever, aanbieders en doelgroep ontwikkelen van vorm en SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) en participatief toepassen van de doelstelling. Met een voorkeur voor kort, simpel en beeldend.

Onderzoek en evaluatie

Kwalitatieve informatie en gegevens verzameling, opzetten, analyseren, rapporteren en adviseren op basis van vragenlijsten, interviews, workshops, bijeenkomsten en presentaties.

Project management

Opzetten en (aansturen) uitvoering, monitoring, evaluatie en financiële verantwoording van gedrag- en communicatieprojecten binnen de thema’s Duurzaamheid, Klimaat, Luchtkwaliteit, Geluid en Bodem