Skip to main content

CorePage is momenteel partner in het EU Horizon 2020 project SWEET, een project dat wordt gecoördineerd door de Universiteiten van Liverpool en Kopenhagen, en wordt gedragen door een consortium van 29 Europese onderzoeks-, maatschappelijke en industriële partners, die de lange termijn effecten en risico’s van zoetstoffen onderzoeken in de contekst van volksgezondheid, veiligheid, obesitas en duurzaamheid. Het multidisciplinaire project betrekt belanghebbenden vanuit verschillende delen van de voedselketen  — consumenten, patiënten, gezondheids professionals, wetenschappers, beleidsmakers — om de rol van zoetstoffen in gewichtscontrole te benoemen, evenals mogelijkheden voor de markt.  CorePage encourages the gender equality approaches in the organization of the consortium and in the content of the research project (SWEET 2018-2023).

Hiervoor was CorePage partner in een EU gefinancierd project over bodemkwaliteit, (interactive Soil Quality Assessment in Europe and China for Agricultural Productivity and Environmental Resilience - iSQAPER 2015-2020). CorePage coördineerde de promotie van gender gelijkheid zowel binnen de onderzoeksteams als bij de inhoud van het onderzoek. Ook adviseerde CorePage de onderzoekers in het veld bij het betrekken van belanghebbenden bij het onderzoek. CorePage was tot afgelopen jaar subcontractor in een EU Horizon 2020 project over duurzame landbouwproductie in Europa. (SoilCare, 2016-2021). 

CorePage was ook partner in het EU Framework Program7 (FP7) project over bodemverbetering in Europa (Preventing and Remediating degradation of soils in Europe through Land Care - RECARE 2013-2018) met onderzoeksterreinen verspreid over Europa, met de focus op bedreigingen voor de bodem (zoals verdroging, verzilting, erosie, vervuiling) en oplossingen in het beschermen van de bodem. Hierin werkt CorePage aan de gender balans in het project, bij de deelname van belanghebbenden en het onderzoeken van de waarde inschatting van ecosystemen en de communicatie met de projectomgeving. Beide projecten werden gecoördineerd door de Universiteit van Wageningen, Nederland.

Bij het betrekken van belanghebbenden werkt CorePage samen met het Centre for Development (CDE) van de Universiteit in Bern, Zwitserland en World Soil Information (ISRIC) in Wageningen, daarbij wordt gebruik gemaakt van WOCAT (World overview of Conservation Approaches and Technologies), een methode om duurzaam landgebruik in kaart te brengen. Voor een identificatie van de belanghebbenden is ook samengewerkt met de Universiteit van Leeds in de UK en met de instituten van de studies op locatie. (www.recare-project.eu).

In RECARE, CorePage was coauteur bij een artikel over het identificeren van belanghebbenden bij het projectonderzoek: An applied methodology for stakeholder identification in transdisciplinary research (By: Julia Leventon, Luuk Fleskens, Heleen Claringbould, Gudrun Schwilch, Rudi Hessel) Gepubliceerd in “Sustainable Science” (2016) 11:763–775 DOI 10.1007/s11625-016-0385-1

Eerder was CorePage vijf jaar als subcontractor betrokken bij het opzetten van het gender actieplan en evalueren ervan bij DESIRE, een EU-project uit FP6, geleid door Alterra, Wageningen in samenwerking met 28 partners verspreid over de wereld (onderzoek en ngo’s). In DESIRE worden een aantal wetenschappelijke onderzoeksmethoden in verschillende testgebieden toegepast om de verdroging, verarming en verwoestijning van de bodem te voorkomen. www.desire-project.eu. Corepage werkte ook als subcontractor aan de gender balans in COROADO en CASCADE, twee (FP7) EU-projecten. COROADO (2011-2015) ging over technologieën voor water hergebruik in Latijns-Amerika, gecoördineerd door de Agricultural University of Athens (AUA), Griekenland. In het CASCADE-project (2012-2017) werden de omslagpunten in de ecosystemen van de uitgedroogde bodems in zuidelijk Europa onderzocht, dit werd gecoördineerd door WU en WER. (Zie www.corepage.nl/products).

CorePage heeft ervaring met het ontwikkelen van participatie en gender in verschillende internationale projecten met betrekking tot water, sanitatie en huisvuil, zoals het International Training Network (ITN) met IHE (Department of Environmental Engineering Delft, The Netherlands) en LUWA (Local Utilities Water Association in Manila and Mindanao, The Philippines). Manual Pit Latrine Emptying technololgy MAPET project (Dar es Salaam, Tanzania van WASTE consultants, Gouda, The Netherlands). Interdisciplinair Studie Project (ISP) van de TU Delft naar huisvuil inzameling in de krottenwijken van Lima, Perú.

FAO heeft in 2019 een discussie geopend, het wereld forum van voeding en voedsel veiligheid (FSN) over de integratie van gender mainstreaming en duurzaam bodem management. Corepage heeft een bijdrage aan deze dit onderwerp geleverd op 9 oktober, zie link Mainstreaming gender for sustainable soil management | Page 3 | Global Forum on Food Security and Nutrition (FSN Forum) (fao.org)

Deze COREPAGE-bijdrage werd geciteerd in het FAO-rapport over "Mainstreaming van gender op duurzaam bodembeheer", zie link: www.fao.org/3/ca7525en/CA7525EN.pdf

In 2021 heeft CorePage meegewerkt aan de voorbereidingen voor een gezamenlijke “gender responsive” vragenlijst van WOCAT en UNCCD over duurzame land beheer technologiën.

Interessante links

IHE: www.unesco-ihe.org

Tweet: @iSQAPER www.isqaper-project.eu